Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zał. nr 1 Zad.4 Stała Organizacja Ruchu

Zał. nr 1 Zad.5 Projekt Techniczny

Zał. nr 1 Zad.5 Przedmiar i Kosztorys Ofertowy

Zał. nr 1 Zad.5 Specyfikacje techniczne

Zał. nr 1 Zad.5 Stała Organizacja Ruchu

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3a oświadczenie-wykluczenie

Załącznik nr 3b oświadczenie-warunki-wykonawca

Załącznik nr 3c oświadczenie-warunki-podmiot udostępniający zasoby

Załącznik nr 4 oświadczenie-aktualność informacji

załącznik nr 5 gr. kapitałowa

Załącznik nr 6 wykaz robót

Załącznik nr 7 wykaz osób

Załącznik nr 8 wzór umowy

Załącznik nr 9- oswiadczenie art. 117

Zał. nr 1 Zad.1 Projekt Techniczny

Zał. nr 1 Zad.1 Przedmiar i Kosztorys Ofertowy

Zał. nr 1 Zad.1 Specyfikacje techniczne

Zał. nr 1 Zad.1 Stała Organizacja Ruchu

Zał. nr 1 Zad.2 Projekt Techniczny

Zał. nr 1 Zad.2 Przedmiar i Kosztorys Ofertowy

Zał. nr 1 Zad.2 Specyfikacje Techniczne

Zał. nr 1 Zad.2 Stała Organizacja Ruchu

Zał. nr 1 Zad.3 Projekt Techniczny

Zał. nr 1 Zad.3 Przedmiar i Kosztorys Ofertowy

Zał. nr 1 Zad.3 Specyfikacje Techniczne

Zał. nr 1 Zad.3 Stała Organizacja Ruchu

Zał. nr 1 Zad.4 Projekt Techniczny Jasionna

Zał. nr 1 Zad.4 Przedmiar i Kosztorys Ofertowy

Zał. nr 1 Zad.4 Specyfikacje Techniczne

Poprawiony – Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Poprawiony – Załącznik nr 3a oświadczenie-wykluczenie

Poprawiony – Załącznik nr 3b oświadczenie-warunki-wykonawca

Poprawiony – Załącznik nr 3c oświadczenie-warunki-podmiot udostępniający zasoby

Poprawiony – Załącznik nr 4 oświadczenie-aktualność informacji

Poprawiony – Załącznik nr 5 gr. kapitałowa

Poprawiony – Załącznik nr 6 wykaz robót

Poprawiony – Załącznik nr 7 wykaz osób

Poprawiony – Załącznik nr 9- oswiadczenie art. 117

Odpowiedź na zapytania

Kwota zamawiającego

ZESTAWIENIE OFERT

Ogłoszenie o wyniku postępowania