HARMONOGRAM KOLEJNOŚCI KOSZENIA POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA GMINY

Harmonogram kolejności koszenia poboczy dróg powiatowych z podziałem na gminy

O nas

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Białobrzeskiego, nie posiadającej osobowości prawnej finansowanej w formie jednostki budżetowej. PZDP działa w granicach Powiatu Białobrzeskiego obejmującego swoim zasięgiem Gminy: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce. Podstawowym przedmiotem działania jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

Ogłoszenia i komunikaty

Sprzedaż pojazdów stanowiących własność Powiatu Białobrzeskiego na podstawie postanowienia Sądu 2

Załącznik nr 3 Opis przedmiotów sprzedaży Zał. 4a Przedmiot sprzedaży nr 1 Nissan Micra Zalacznik-nr-5-Wzor-umowy-sprzedazy Zalacznik-nr-2-Oswiadzcenie-RODO Zalacznik-nr-1-Druk-oferty Ogólne warunki postępowania ...
Czytaj Dalej

Sprzedaż pojazdów stanowiących własność Powiatu Białobrzeskiego na podstawie postanowienia Sądu

Ogólne warunki postępowania Zalacznik-nr-1-Druk-oferty Zalacznik-nr-2-Oswiadzcenie-RODO Zalacznik-nr-5-Wzor-umowy-sprzedazy Zał. 4a Przedmiot sprzedaży nr 1 BMW 318i Zał. 4b Przedmiot sprzedaży nr 2 ...
Czytaj Dalej

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2024r.

Plan zamówień publicznych 2024-aktualizacja 06.2024 ...
Czytaj Dalej

,,Sprzedaż pojazdów stanowiących własność Powiatu Białobrzeskiego w Białobrzegach na podstawie postanowienia Sądu”

Ogólne warunki postępowania Zalacznik-nr-1-Druk-oferty Zalacznik-nr-2-Oswiadzcenie-RODO Zalacznik-nr-5-Wzor-umowy-sprzedazy Zał. 4a Przedmiot sprzedaży nr 1 OPEL VECTRA Zał. 4b Przedmiot sprzedaży nr 2 ...
Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe na: ,,Odbiór i demontaż pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a prawo o ruchu drogowym stanowiących własność Powiatu Białobrzeskiego’’.

Odbiór i demontaż pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a prawo o ruchu drogowym stanowiących własność Powiatu Białobrzeskiego Rozstrzygnięcie ...
Czytaj Dalej

Określenie wartości pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Białobrzeskiego

Zapytanie ofertowe na rzeczoznawcę samochodowego Rostrzygnięcie zapytania ofertowego rzeczoznawca ...
Czytaj Dalej

Plan Zamówień Publicznych 2024r

Plan Zamówień Publicznych 2024 ...
Czytaj Dalej

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W na odcinku Olszamy – Daltrozów”

Umowa nadzór – wzór zapyt_ofert nadzór inwestorski PZDP.271.25.2023 Unieważnienie zapytania ...
Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe na kruszywo

Zapytanie ofertowe na kruszywo Informacja o wyborze oferty – dostawa kruszywa 2023 ...
Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe emulsja

zapyt_ofert. emulsja 2023-2 Informacja o wyborze oferty – emulsja 2023 ...
Czytaj Dalej

„Sprzedaż wycofanego z eksploatacji przez PZDP w Białobrzegach sprzętu do zimowego utrzymania dróg”

Ogólne Warunki Postępowania Załacznik nr 1 – Druk oferty Załącznik nr 2 – Oświadzcenie RODO Załącznik nr 3 – Opis ...
Czytaj Dalej

„Zakup ciągnika rolniczego dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach”

dokumenty dotyczące postępowania znajdują się po adresem https://platformazakupowa.pl/pn/bialobrzegipowiat ...
Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe na “Zakup i dostawa kruszywa łamanego, naturalnego, frakcji 031,5 mm w ilości ok. 250 ton wraz z transportem do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach”

Zapytanie kruszywo 0,31 2022 Informacja z otwarcia ofert na dostawę kruszywa informacja z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na dostawę kruszywa- 6.12.2022 ...
Czytaj Dalej

Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Radzanów

Ogłoszenie o zamówieniu Smardzew chodnik – Projekt Techniczny Smardzew chodnik – Przedmiar i Kosztorys Ofertowy Smardzew chodnik – Specyfikacje techniczne ...
Czytaj Dalej

Zakup frezarki do pni na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach

SIWZ Zakup frezarki (załączniki w treści) Informacja z otwarcia ofert rozstrzygniecie zapytania na zakup frezarki 21.11.2022 ...
Czytaj Dalej

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi, i Wyśmierzyce”

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Zał. nr 1 Zad.4 Stała Organizacja Ruchu Zał. nr 1 Zad.5 Projekt Techniczny Zał. nr 1 ...
Czytaj Dalej

“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Białobrzegi

SWZ Załącznik nr 1_Oświadczenie o spełnianiu wymagań Załącznik nr 2_Wykaz usług Załącznik nr 3_Wzór oferty Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku ...
Czytaj Dalej

Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Białobrzegi

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Zał. 1a – Projekt Techniczny Stawiszyn Zał. 1b – Specyfikacje Techniczne Stawiszyn Zał. 1c – Stała ...
Czytaj Dalej

Zapytanie Ofertowe na “Dostawa kruszywa dolomitowego o frakcji 2/5 mm w ilości ok. 100 Mg z transportem do Zamawiającego”

Informacja o wyborze oferty na dostawę kruszywa dolomitowego Zapytanie cenowe na dostawę kruszywa ...
Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu dostawczego II”

SWZ – załączniki w treści rozstrzygnięcie zapytania ...
Czytaj Dalej

“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce”

Załącznik nr 5_Wzór umowy Specyfikacja Warunków Zamówienia Załącznik nr 1_Oświadczenie o spełnianiu wymagań Załącznik nr 2_Wykaz usług Załącznik nr 3_Wzór ...
Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „ Zakup samochodu dostawczego ”

SWZ – załączniki w treści Unieważnienie zapytania ...
Czytaj Dalej

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1117W ZACHARZÓW – SMARDZEW, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1a do OPZ załącznik ...
Czytaj Dalej

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1108W OLSZOWA – KOSTRZYŃ, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1a graficzny do OPZ ...
Czytaj Dalej

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1137W WYŚMIERZYCE, UL. KOŚCIELNA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załacznik nr 1a do OPZ graficzny Załącznik nr 1 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia ...
Czytaj Dalej

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1130W STROMIEC – WYBORÓW, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1a do OPZ graficzny ...
Czytaj Dalej

RZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1128W STROMIEC – KSAWERÓW NOWY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1a do OPZ graficzny ...
Czytaj Dalej

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1132W SIEMIRADZ – STARY KOBYLNIK, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1a do OPZ graficzny ...
Czytaj Dalej

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3510W W MIEJSCOWOŚCI ŁĘPIN”, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia dla zadania (2) Załącznik nr 1a ...
Czytaj Dalej

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2022r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2022r ...
Czytaj Dalej

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021r ...
Czytaj Dalej

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce”. PZDP.271.1.2022

Wybór oferty Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Załącznik nr 3a ...
Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe na „ Dostawa paliw, płynów i olejów do maszyn i samochodów służbowych ”

Informacja z rozstrzygnięcia Ogłoszenie o zamówieniu SWZ wraz z załącznikami ...
Czytaj Dalej

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1105W STANISŁAWÓW – PNIE W MIEJSCOWOŚCI STANISŁAWÓW NA ODCINKU OD KM 0+157 DO KM 2+184”

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załącznik nr 1a Projekt Techniczny Załącznik nr 1b Specyfikacje Techniczne Załącznik nr 1c Przedmiar i Kosztorys ...
Czytaj Dalej

Zapytanie Ofertowe na zadanie pn.„ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej – ul. Tartaczna w Suchej ”

Ogłoszenie o zamówieniu UZP Projekt Budowlany Przedmiar Robót Specyfikacje techniczne SWZ wraz z załącznikami, wersja edytowalna SWZ wraz z załącznikami ...
Czytaj Dalej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1120W MŁODYNIE GÓRNE – KADŁUB – STARA BŁOTNICA”

Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nowa Załącznik nr 1 nowy do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia dla zadania Załącznik nr ...
Czytaj Dalej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1107W WYŚMIERZYCE – PAPROTNO – OLSZOWA NA ODCINKU WYŚMIERZYCE – PAPROTNO”

Ogłoszenie o zamówieniu po zmianie Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia dla ...
Czytaj Dalej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1121W BIAŁOBRZEGI – SUCHA – BRANICA”

Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia dla zadania (2) Załącznik nr 1a ...
Czytaj Dalej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1104W FALĘCICE – NOWE MIASTO NAD PILICĄ”

Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia dla zadania (2) Załącznik nr 1a ...
Czytaj Dalej

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1120W Młodynie – Kadłub – Błotnica

Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia dla zadania Załącznik nr 1a – ...
Czytaj Dalej

„Zakup samochodu wywrotki” – II postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenie-wykluczenie Załącznik nr 3 oświadczenie-warunki-wykonawca Załącznik nr 4 ...
Czytaj Dalej

Zakup samochodu wywrotki

SWZ Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenie-wykluczenie Załącznik nr 3 oświadczenie-warunki-wykonawca Załącznik nr 4 oświadczenie-warunki-podmiot udostępniający zasoby ...
Czytaj Dalej

Zakup posypywarki do piasku i soli

Ogłoszenie o zamówieniu uzp. SWZ Zakup posypywarki do piasku i soli, załączniki w treści rozstrzygnięcie z zapytania ofertowego na zakup ...
Czytaj Dalej

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1635W Tomczyce – Grzmiąca w miejscowości Ulaski Stamirowskie na odcinku od km 2+060 do km 2+422 o długości 0,362 km”

kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na przebudowę drogi powiatowej Tomczyce-Grzmiaca w msc. Kosztorys ofertowy SWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE PROJEKT TECHNICZNY Załącznik ...
Czytaj Dalej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1138W w Wyśmierzycach przy ul. Batorego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wyśmierzyce ul. Batorego Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Zał. 1c – Przedmiar i Kosztorys Ofertowy Załącznik ...
Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe na zakup koparki II

SWZ Zakup koparki, załączniki w treści UZP-Ogłoszenie ...
Czytaj Dalej

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Stara Błotnica na odcinku Chruściechów – Pierzchnia o długości 2830m oraz gminy Radzanów na odcinku Bukówno – Młodynie Dolne o długości 1700m” – Część 2.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Kosztorys Ofertowy Specyfikacje techniczne Przedmiar Projekt Techniczny Stała Organizacja Ruchu załączniki Odpowiedź ...
Czytaj Dalej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej nr 1101W Osuchów – Lisów od km 4+300 do km 6+250 w miejscowości Lisów

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Ogłoszenie o zamówieniu Projekt Techniczny Przedmiar Robót i Kosztorys ofertowy Specyfikacje Techniczne Stała Organizacja Ruchu SWZ ...
Czytaj Dalej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W Stromiec – Siekluki od km 0+000 do km 4+090

załącznik nr 1 Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Załącznik nr 3a oświadczenie-wykluczenie Załącznik nr 3b oświadczenie-warunki-wykonawca ...
Czytaj Dalej

zapytania ofertowego na realizację zadania: „ Zakup koparki ”

SWZ Zakup koparki, załączniki w treści Ogłoszenie UZP unieważnienie zapytania ofertowego na zakup koparki ZESTAWIENIE OFERT rozstrzygnięcie zapytania ...
Czytaj Dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

Informacja z rozstrzygnięcia zapytanie ofertowe holowanie 2020 wykaz posiadanych poj. holowanie ...
Czytaj Dalej

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1714W GŁOWACZÓW – LIPSKIE BUDY OD KM 6+000 DO KM 6+400 W MIEJSCOWOŚCI DOBIESZYN

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1714W GŁOWACZÓW – LIPSKIE BUDY OD KM 6+000 DO KM 6+400 W MIEJSCOWOŚCI DOBIESZYN ...
Czytaj Dalej

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1116W BIAŁOBRZEGI – RADZANÓW NA DŁUGOŚCI 400M W MIEJSCOWOŚCI JASIONNA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA JASIONNA ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Protokół z otwarcia ofert przebudowa drogi powiatowej Białobrzegi- Radzanów na ...
Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu używanego samochodu ciężarowego z HDS i wywrotem

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu używanego samochodu ciężarowego z HDS i wywrotem ...
Czytaj Dalej

Zakupu (wraz z transportem) piachu na sezon zimowy 2019/2020 do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach

Zakupu (wraz z transportem) piachu na sezon zimowy 2019/2020 do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach Zapytanie ofertowe ...
Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe “Zakup soli drogowej na okres zimowy 201912020 z transportem do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach

Zapytanie ofertowe “Zakup soli drogowej na okres zimowy 201912020 z transportem do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach Zapytanie ofertowe ...
Czytaj Dalej

“Przebudowa drogi powiatowej nr 1111W Podlesie – Radzanów od km 6+659 do 7+059 na odcinku 400 m”

Podlesie – Wybór oferty SIWZ Podlesie-Radzanów UWAGA!: zmiana w pkt.6 Informacja z otwarcia ofert SIWZ Podlesie-Radzanów UWAGA!: zmiana w pkt.6 ...
Czytaj Dalej

Odbudowa drogi powiatowej 1106W Jasieniec-Promna na odcinku od km 10+164 do km10+734 o długości 0,570 km

Ogłoszenie o zamówieniu Jasieniec-Promna SIWZ Jasieniec2019 Przedmiar robót , kosztorys ofertowy na odbudowę drogi Jasieniec – Promna 1106W Wzór umowy ...
Czytaj Dalej

Odbudowa dróg powiatowych nr 3510W Kaszów – Bród na odcinku od km 0+763 do km 3+155 o długości 2,392 km i nr 1134W Nowy Kadłubek – Gózd Stary na odcinku od km 0+000 do km 1+160 o długości 1,160 km

Informacja z otwarcia ofert Kaszów- Bród, Nowy Kadłubek- Gózd Stary Wzór umowy droga Kaszów 2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZADANE ...
Czytaj Dalej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

PIan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok ...
Czytaj Dalej

Przetarg Odbudowa drogi powiatowej nr 1103W Falęcice – Piekarty

Informacja z otwarcia ofert Falęcice-Piekarty Wzór umowy droga Falęcice 2019 Ogłoszenie o zamówieniu odbudowa drogi Falęcice Przedmiar robót SIWZ Falęcice ...
Czytaj Dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MALOWANIE PASÓW W 2019 R.

zapyt_ofert malowanie pasów 2019 r ...
Czytaj Dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ EMULSJI W 2019 R

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ EMULSJI W 2019 R.zapyt_ofert. emulsja 2019 ...
Czytaj Dalej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1133W Stara Błotnica – Jedlanka na odcinku od km 0+052 do km 3+230

Informacja na wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1133W Stara Błotnica – Jedlanka na odcinku od km ...
Czytaj Dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na 2018 rok ...
Czytaj Dalej

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1118W Smardzew – Siekluki

Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie przetargu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załączniki Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi z 24.02.2017r. Ogłoszenie ...
Czytaj Dalej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1119W Radzanów – Kadłubska Wola na odcinku 900 mb od km 0+500 do 1+400

Informacja o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Ogłoszenie przetargu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacje techniczne Kosztorys ofertowy Informacja ...
Czytaj Dalej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1126W Białobrzegi-Mikówka-Brzeska-Wola od km 0+008 do km 6+380

Informacja o wyborze oferty Informacja o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert ...
Czytaj Dalej

Odbudowa drogi powiatowej nr 1101W Osuchów- Lisów na odcinku od km 1+520 do km 3+720km o długości 2,200 km

Ogłoszenie przetargu Informacja o wyborze oferty na realizację zadania Załączniki Informacja z otwarcia ofert Informacja o udzieleniu zamówienia na remont ...
Czytaj Dalej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1102W Lekarcice – Nowy Przybyszew od km 2+600 do km 3+380 na odcinku 780 m

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania Informacja z otwarcia ofert PZDP. 272.3.2018 Ogłoszenie przetargu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załączniki ...
Czytaj Dalej

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1127W w miejscowości Stromiec przy ul. Radomskiej

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.07.2018 r. o udzielenie zamówienia Nr PZDP ...
Czytaj Dalej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1109W Jabłonna – Ulów od km 1+482 do km 2+102 na odcinku 620 m

Informacja o udzieleniu zamówienia: Informacja o wyborze oferty na realizację zadania: Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.07.2018 r. o ...
Czytaj Dalej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec – Wyborów od km 0+000 do km 1+764 i od 8+071 do 12+071 o długości 5,764 km

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.08.2018 r. o udzielenie zamówienia Nr PZDP ...
Czytaj Dalej