Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach został utworzony na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr IV/13/99 z dnia 19 stycznia 1999r.

PZDP jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Białobrzeskiego, nie posiadającej osobowości prawnej finansowanej w formie jednostki budżetowej. PZDP działa w granicach Powiatu Białobrzeskiego obejmującego swoim zasięgiem Gminy: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce. Podstawowym przedmiotem działania jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.