02wrz./21

Zakup samochodu wywrotki

SWZ Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenie-wykluczenie Załącznik nr 3 oświadczenie-warunki-wykonawca Załącznik nr 4 oświadczenie-warunki-podmiot udostępniający zasoby Załącznik nr 5 oświadczenie-aktualność informacji załącznik nr 6 gr. kapitałowa Załącznik nrCzytaj dalej

21czerwiec/21

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1635W Tomczyce – Grzmiąca w miejscowości Ulaski Stamirowskie na odcinku od km 2+060 do km 2+422 o długości 0,362 km”

kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na przebudowę drogi powiatowej Tomczyce-Grzmiaca w msc. Kosztorys ofertowy SWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE PROJEKT TECHNICZNY Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Załącznik nr 3a oświadczenie-wykluczenie Załącznik nr 3b oświadczenie-warunki-wykonawcaCzytaj dalej

16kwiecień/21

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Stara Błotnica na odcinku Chruściechów – Pierzchnia o długości 2830m oraz gminy Radzanów na odcinku Bukówno – Młodynie Dolne o długości 1700m” – Część 2.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Kosztorys Ofertowy Specyfikacje techniczne Przedmiar Projekt Techniczny Stała Organizacja Ruchu załączniki Odpowiedź na zapytania Załącznik nr 8 wzór umowy ( po zmianach) Odpowiedź naCzytaj dalej

23lt./21

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Stara Błotnica na odcinku Chruściechów – Pierzchnia o długości 2830 m oraz gminy Radzanów na odcinku Bukówno-Młodynie Dolne o długości 1700 m” część 1

SWZ Białobrzegi Ogłoszenie załącznik nr 5 gr. kapitałowa Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Załącznik nr 3a oświadczenie-wykluczenie Załącznik nr 6 wykaz robót Załącznik nr 7 wykaz osób Załącznik nr 3c oświadczenie-warunki-podmiot udostępniającyCzytaj dalej