16Kwi/21

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Stara Błotnica na odcinku Chruściechów – Pierzchnia o długości 2830m oraz gminy Radzanów na odcinku Bukówno – Młodynie Dolne o długości 1700m” – Część 2.

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Kosztorys Ofertowy Specyfikacje techniczne Przedmiar Projekt Techniczny Stała Organizacja Ruchu załączniki Odpowiedź na zapytania Załącznik nr 8 wzór umowy ( po zmianach) Odpowiedź na zapytania II Kwota zamawiającegoCzytaj dalej

23Lut/21

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Stara Błotnica na odcinku Chruściechów – Pierzchnia o długości 2830 m oraz gminy Radzanów na odcinku Bukówno-Młodynie Dolne o długości 1700 m” część 1

SWZ Białobrzegi Ogłoszenie załącznik nr 5 gr. kapitałowa Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Załącznik nr 3a oświadczenie-wykluczenie Załącznik nr 6 wykaz robót Załącznik nr 7 wykaz osób Załącznik nr 3c oświadczenie-warunki-podmiot udostępniającyCzytaj dalej