10maj/24

,,Sprzedaż pojazdów stanowiących własność Powiatu Białobrzeskiego w Białobrzegach na podstawie postanowienia Sądu”

Ogólne warunki postępowania Zalacznik-nr-1-Druk-oferty Zalacznik-nr-2-Oswiadzcenie-RODO Zalacznik-nr-5-Wzor-umowy-sprzedazy Zał. 4a Przedmiot sprzedaży nr 1 OPEL VECTRA Zał. 4b Przedmiot sprzedaży nr 2 VOLKSWAGEN PASSAT Zał. 4c Przedmiot sprzedaży nr 3 FIAT UNO Załącznik nrCzytaj dalej

29mar/22

“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce”

Załącznik nr 5_Wzór umowy Specyfikacja Warunków Zamówienia Załącznik nr 1_Oświadczenie o spełnianiu wymagań Załącznik nr 2_Wykaz usług Załącznik nr 3_Wzór oferty Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań ZESTAWIENIE OFERT INSPEKTOR rozstrzygnięcie zapytania