29mar/22

“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce”

Załącznik nr 5_Wzór umowy Specyfikacja Warunków Zamówienia Załącznik nr 1_Oświadczenie o spełnianiu wymagań Załącznik nr 2_Wykaz usług Załącznik nr 3_Wzór oferty Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań ZESTAWIENIE OFERT INSPEKTOR rozstrzygnięcie zapytania