Powiat Białobrzeski

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103
Tel./fax (0 prefiks 48) 613-23-38 e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami następujących przetargów nieograniczonych:

(kliknij na wybrany przetarg, by dowiedzieć się więcej i pobrać SIWZ tego przetargu)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA "Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów według wykazu: - Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów - Młodynie Dolne na odcinku od km 0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km. - Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200 do km 5+700 o długości 3,500 km. - Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi - Radzanów na odcinku od km 5+750 do 6+020 o długości 0,270 km"

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec - Wyborów od km 0+000 do km 1+764 i od 8+071 do 12+071 o długości 5,764 km"

Informacja o udzieleniu zamówienia: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1109W Jabłonna - Ulów od km 1+482 do km 2+102 na odcinku 620 m"

Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.08.2018 r. o udzielenie zamówienia Nr PZDP. 272.7.2018 "Obudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec - Wyborów na odcinku od km 0+000 do km 1+764 i 8+071 do 12+071 o długości 5,764 km"

Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.08.2018 r. o udzielenie zamówienia Nr PZDP. 272.8.2018 "Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów według wykazu: - Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów - Młodynie Dolne na odcinku od km 0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km. - Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200 do km 5+700 o długości 3,500 km. - Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi - Radzanów na odcinku od km 5+750 do 6+020 o długości 0,270 km"

Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.08.2018 r. o udzielenie zamówienia Nr PZDP. 272.9.2018 "Odbudowa ulic będących drogami powiatowymi w miejscowości Wyśmierzyce według wykazu: . "Odbudowa drogi powiatowej nr 1139W ulicy Plac Wolności w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+375 km o długości 0,375 km". . "Odbudowa drogi powiatowej nr 1138W ulicy Stefana Batorego w Wyśmierzycach (ul. S. Batorego od ul. 16-go Stycznia do ul. 1000-lecia ) na odcinku od km 0+000 do km 0+340 km o długości 0,340 km". . "Odbudowa drogi powiatowej nr 1140W ulicy 16-go Stycznia w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+180 km o długości 0,180 km". . "Odbudowa drogi powiatowej ulicy Wojska Polskiego nr działki 12.353 w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+350 km o długości 0,350 km"

UWAGA ZMIANA!!! Informacja oraz nowy SIWZ do przetargu Nr. PZDP.272.7.2018 na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec - Wyborów na odcinku od km 0+000 do km 1+764 i od 8+071 do 12+071 o długości 5,764 km"

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu po nazwą: Odbudowa ulic będących drogami powiatowymi w miejscowości Wyśmierzyce według wykazu: "Odbudowa drogi powiatowej nr 1139W ulicy Plac Wolności w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+375 km o długości 0,375 km", "Odbudowa drogi powiatowej nr 1138W ulicy Stefana Batorego w Wyśmierzycach (ul. S. Batorego od ul. 16-go Stycznia do ul. 1000-lecia) na odcinku od km 0+000 do km 0+340 km o długości 0,340 km", "Odbudowa drogi powiatowej nr 1140W ulicy 16-go Stycznia w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+180 km o długości 0,180 km", "Odbudowa drogi powiatowej ulicy Wojska Polskiego nr działki 12.353 w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+350 km o długości 0,350 km". (Znak sprawy: PZDP.272.9.2018).

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu po nazwą: Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów według wykazu: - Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów - Młodynie Dolne na odcinku od km 0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km., Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno - Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200 do km 5+700 o długości 3,500 km., Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi - Radzanów na odcinku od km 5+750 do 6+020 o długości 0,270 km. (Znak sprawy: PZDP.272.8.2018).

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu po nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec - Wyborów od km 0+000 do km 1+764 i 8+071 do 12+071 0 długości 5,764 km (Znak sprawy: PZDP.272.7.2018).

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1127W w miejscowości Stromiec przy ul. Radomskiej"

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1109W Jabłonna - Ulów od km 1+482 do km 2+102 na odcinku 620 m"

Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.07.2018 r. o udzielenie zamówienia Nr PZDP. 272.6.2018 "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1127W w miejscowości Stromiec przy ul. Radomskiej"

"Odbudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec - Wyborów na odcinku od km 0+000 do km 1+764 km i 8+071 do 12+071 o długości 5,764 km"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIANIA

Załączniki do "Odbudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec - Wyborów na odcinku od km 0+000 do km 1+764 km i 8+071 do 12+071 o długości 5,764 km" Załącznik nr 8: kosztorys ofertowy i przedmiar robót

Załącznik nr 10: Specyfikacja Techniczna

"Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów według wykazu: - Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów - Młodynie Dolne na odcinku od km 0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km. - Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200 do km 5+700 o długości 3,500 km. - Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi - Radzanów na odcinku od km 5+750 do 6+020 o długości 0,270 km"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIANIA

Załączniki do "Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów według wykazu: - Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów - Młodynie Dolne na odcinku od km 0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km. - Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200 do km 5+700 o długości 3,500 km. - Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi - Radzanów na odcinku od km 5+750 do 6+020 o długości 0,270 km" Załącznik nr 8: kosztorys ofertowy i przedmiar robót

Załącznik nr 10: Specyfikacja Techniczna

"Odbudowa ulic będących drogami powiatowymi w miejscowości Wyśmierzyce według wykazu: . "Odbudowa drogi powiatowej nr 1139W ulicy Plac Wolności w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+375 km o długości 0,375 km". . "Odbudowa drogi powiatowej nr 1138W ulicy Stefana Batorego w Wyśmierzycach (ul. S. Batorego od ul. 16-go Stycznia do ul. 1000-lecia ) na odcinku od km 0+000 do km 0+340 km o długości 0,340 km". . "Odbudowa drogi powiatowej nr 1140W ulicy 16-go Stycznia w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+180 km o długości 0,180 km". . "Odbudowa drogi powiatowej ulicy Wojska Polskiego nr działki 12.353 w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+350 km o długości 0,350 km".

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIANIA

Załączniki do "Odbudowa ulic będących drogami powiatowymi w miejscowości Wyśmierzyce według wykazu: . "Odbudowa drogi powiatowej nr 1139W ulicy Plac Wolności w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+375 km o długości 0,375 km". . "Odbudowa drogi powiatowej nr 1138W ulicy Stefana Batorego w Wyśmierzycach (ul. S. Batorego od ul. 16-go Stycznia do ul. 1000-lecia ) na odcinku od km 0+000 do km 0+340 km o długości 0,340 km". . "Odbudowa drogi powiatowej nr 1140W ulicy 16-go Stycznia w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+180 km o długości 0,180 km". . "Odbudowa drogi powiatowej ulicy Wojska Polskiego nr działki 12.353 w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+350 km o długości 0,350 km". Załącznik nr 8: kosztorys ofertowy i przedmiar robót

Załącznik nr 10: Specyfikacja Techniczna

Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.07.2018 r. o udzielenie zamówienia Nr PZDP. 272.5.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1109W Jabłonna - Ulów od km 1+482 do km 2+102 na odcinku 620 m"

Odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia nr. PZDP.272.5.2018- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1109W Jabłonna - Ulów"

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1127W w miejscowości Stromiec przy ul. Radomskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki do Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1127W w miejscowości Stromiec przy ul. Radomskiej

Załącznik nr 8 Kosztorys ofertowy i przedmiar robót

Załącznik nr 9 Projekt wykonawczy

Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W Stromiec - Siekluki na odcinku od km 0+012 do km 1+104". Znak sprawy:PZDP.272.4.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie znaków poziomych na drogach powiatowych Powiatu Białobrzeskiego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1109W Jabłonna - Ulów od km 1+482 do km 2+102 na odcinku 620 m OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki do Przebudowa drogi powiatowej nr 1109W Jabłonna - Ulów od km 1+482 do km 2+102 na odcinku 620 m

Załącznik nr 8 Kosztorys ofertowy i przedmiar robót

Załącznik nr 10 Specyfikacja Techniczna

Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.07.2018 r. o udzielenie zamówienia Nr PZDP. 272.4.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W Stromiec - Siekluki na odcinku od km 0+012 do km 1+104"

Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W Stromiec - Siekluki na odcinku od km 0+012 do km 1+104

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki do: Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W Stromiec - Siekluki na odcinku od km 0+012 do km 1+104: Załącznik nr 8 - kosztorys ofertowy i przedmiar robót, Załącznik nr 9 - projekt wykonawczy, Załącznik nr 10 - specyfikacje techniczne

Zapytanie ofertowe na budowę parkingu przy ul. Żeromskiego w Białobrzegach.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA "Przebudowa drogi powiatowej nr 1102W Lekarcice - Nowy Przybyszew od km 2+600 do km 3+380 na odcinku 780 m"

Informacja z otwarcia ofert PZDP. 272.3.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1102W Lekarcice - Nowy Przybyszew od km 2+600 do km 3+380 na odcinku 780 m"

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1102W Lekarcice- Nowy Przybyszew od km 2+600 do km 3+380 na odcinku 780m"

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1102W Lekarcice- Nowy Przybyszew od km 2+600 do km 3+380 na odcinku 780m"
-Załącznik nr 8- kosztorys ofertowy i przedmiar robót.

-Załącznik nr 10- Specyfikacje techniczne

"Odbudowa drogi powiatowej nr 1101W Osuchów- Lisów na odcinku od km 1+520 do km 3+720km o długości 2,200 km"

Odpowiedź na pytania dotyczące zamówienia nr. PZDP.272.2.2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA "Odbudowa drogi powiatowej nr 1101W Osuchów - Lisów na odcinku od km 1+520 do km 3+720 o długości 2,200 km"

Załączniki do: "Odbudowa drogi powiatowej nr 1101W Osuchów- Lisów na odcinku od km 1+520 do km 3+720km o długości 2,200 km"
-Załącznik nr 8- kosztorys ofertowy i przedmiar robót.

-Załącznik nr 10- Specyfikacje techniczne

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT "Nr PZDP. 272.1.2018 Odbudowa drogi powiatowej nr 1101W Osuchów- Lisów na odcinku od km 1+520 do km 3+720km o długości 2,200 km"

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn. ,,przebudowa drogi powiatowej nr 1126W Białobrzegi-Mikówka-Brzeska-Wola" od km 0+008 do km 6+380

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. ,,przebudowa drogi powiatowej nr 1126W Białobrzegi-Mikówka-Brzeska-Wola" od km 0+008 do km 6+380

Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą

Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa dolomitowego o frakcji 2/5 w ilości ok. 150 ton i kruszywa dolomitowego o frakcji 5/8 w ilości ok. 100 ton.

Zapytanie ofertowe na dostawę emulsji asfaltowej kationowej 65%-owej szybko rozpadowej w ilości ok. 40 ton.

WYNIKI PRZETARGÓW

Informacja o wyborze oferty na dostawę kruszywa dolomitowego o frakcji 2/5 w ilości ok. 150 ton i kruszywa dolomitowego o frakcji 5/8 w ilości ok. 100 ton.

Informacja o wyborze oferty na dostawę emulsji asfaltowej kationowej 65%-owej szybko rozpadowej w ilości ok. 40 ton.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT "Nr PZDP. 272.1.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1126W Białobrzegi - Mikówka -Brzeska Wola od km 0+008 do km 6+380 "

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA "Przebudowa drogi powiatowej nr 1119W Radzanów - Kadłubska Wola na odcinku 900 mb od km 0+500 do 1+400"

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ "Przebudowa drogi powiatowej nr 1119W Radzanów - Kadłubska Wola na odcinku 900 mb od km 0+500 do 1+400"

"Informacja otwarcia ofert 14.07.2017r Radzanów-Kadłubska Wola"

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1119W Radzanów - Kadłubska Wola na odcinku 900 mb od km 0+500 do km 1+400"

"SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

"SPECYFIKACJE TECHNICZNE"

"KOSZTORYS OFERTOWY"

"INFORMACJA O WYBORZE OFERTY KRUSZYWO"

"INFORMACJA O WYBORZE OFERTY EMULSJA"

"ZAPYTANIE OFERTOWE KRUSZYWO"

"ZAPYTANIE OFERTOWE EMULSJA"

"Sprostowanie dotyczące podpisania umowy"

"Informacja o wyborze oferty PZDP.272.1.2017- Smardzew- Siekluki"

"Informacja z otwarcia ofert PZDP.272.1.2017" Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1118W Smardzew - Siekluki "

"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1118W Smardzew - Siekluki na odcinku od km 5+780,45 do km 9+306,00 na długości 3525,55m"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI z 24-02-2017INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW

INFORMACJA "Informacja o wyborze oferty Goszczyn-Dalrozów"

ZAPYTANIE OFERTOWE "Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej Goszczyn - Daltrozów, odcinek od trasy nr 7 do miejscowości Daltrozów."

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA "Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej Daltrozów - Promna w obrębach ewidencyjnych: Daltrozów, Domaniewice, Olkowice, Promna"

ZAPYTANIE OFERTOWE "Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej Daltrozów - Promna w obrębach ewidencyjnych - Daltrozów, Domaniewice, Olkowice, Promna."

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA "Odbudowa drogi powiatowej nr 1131W Boże - Nowa Wola na odcinku Boże - Augustów od km 1+456 do 2+020 o długości 1,564 km "

Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.09.2016 r. o udzielanie zamówienia Nr PZDP. 272.3.2016 "Odbudowa drogi powiatowej nr 1131W Boże - Nowa Wola na odcinku Boże - Augustów od km 0+456 do km 2+020 o długości 1,564 km"

"Odbudowa drogi powiatowej nr 1131W Boże - Nowa Wola na odcinku Boże - Augustów od 0+456 do km 2+020 o długości 1,564 km"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- Po zmianie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYS OFERTOWY Z PRZEDMIAREM ROBÓT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA- 14.09.2016

Informacje o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA "Przebudowa drogi powiatowej nr 1109W w miejscowości Jabłonna na długości 900 mb od km 1+940 do 2+840"

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1109W w miejscowości Jabłonna na długości 900 mb od km 1+940 do km 2+840."

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i KOSZTORYS OFERTOWY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Białobrzegi - Sucha - Kamień''

SIWZ

ZAŁĄCZNIK 2A

ZAŁĄCZNIK 2B

ZAŁĄCZNIK 2C

ZAŁĄCZNIK 2D

ZAŁĄCZNIK 2E

ZAŁĄCZNIK 2F

ZAŁĄCZNIK 2G

ZAŁĄCZNIK 2H

ZMIANA SIWZ Z DNIA 16-03-2016

SIWZ TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

W odpowiedzi na pytania / Zmiana SIWZ 23-03-2016

SIWZ Tekst jednolity po zmianach 23-03-2016

Załącznik 2I obliczenia fotometryczne

Nowy Załącznik 2F Szczegółowa specyfikacja techniczna elektryka

Nowy Projekt oświetlenia Białobrzegi-Sucha-Kamień (str. 2-4)

Nowy Załącznik 2E Kosztorys ofertowy - Przedmiar robót

Zmiana SIWZ 24-03-2016

Nowy Załącznik 2F - szczegółowa specyfikacja techniczna elektryka 24-03-2016

Zmiana SIWZ 29-03-2016

Informacja o udzieleniu zamówienia na "Odbudowa drogi powiatowej nr 1129W Michałów - Niedabyl na odcinku Niedabyl od km 6+368 do 8+768 o długości 2,400 km"

Informacja o udzieleniu zamówienia na "Odbudowa drogi powiatowej nr 1118W Smardzew - Siekluki na odcinku Smardzew - Pierzchnia od km 0+000 do 2+950 o długości 2,950 km"

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania "Odbudowa drogi powiatowej nr 1129W Michałów - Niedabyl na odcinku Niedabyl od km 6+368 do 8+768 o długości 2,400 km"

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania "Odbudowa drogi powiatowej nr 1118W Smardzew - Siekluki na odcinku Smardzew - Pierzchnia od km 0+000 do 2+950 o długości 2,950 km"

Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.11.2015r o udzielenie zamówienia nr PZDP.272.6.2015 na "Odbudowa drogi powiatowej nr 1129W Michałów - Niedabyl na odcinku Niedabyl od km 6+368 do 8+768 o długości 2,400 km"

Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.11.2015r o udzielenie zamówienia nr PZDP.272.5.2015 na "Odbudowa drogi powiatowej nr 1118W Smardzew - Siekluki na odcinku Smardzew - Pierzchnia od km 0+000 do 2+950 o długości 2,950 km"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1129W Michałów - Niedabyl na odcinku Niedabyl od km 6+368 do 8+768 o długości 2,400 km"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1118W Smardzew - Siekluki na odcinku Smardzew - Pierzchnia od km 0+000 do 2+950 o długości 2,950 km"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1129W Michałów - Niedabyl na odcinku Niedabyl od km 6+368 do 8+768 o długości 2,400 km"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1118W Smardzew - Siekluki na odcinku Smardzew - Pierzchnia od km 0+000 do 2+950 o długości 2,950 km"


Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu "Odbudowa drogi powiatowej nr 1129W Michałów - Niedabyl na odcinku Niedabyl od km 6+368 do 8+768 o długości 2,400 km"

Zapytanie dotyczące przetargu "Odbudowa drogi powiatowej nr 1129W Michałów - Niedabyl na odcinku Niedabyl od km 6+368 do 8+768 o długości 2,400 km"

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu "Odbudowa drogi powiatowej nr 1118W Smardzew - Siekluki na odcinku Smardzew - Pierzchnia od km 0+000 do 2+950 o długości 2,950 km"

Zapytanie dotyczące przetargu "Odbudowa drogi powiatowej nr 1118W Smardzew - Siekluki na odcinku Smardzew - Pierzchnia od km 0+000 do 2+950 o długości 2,950 km"


"Odbudowa drogi powiatowej nr 1129W Michałów - Niedabyl na odcinku Niedabyl od km 6+368 do 8+768 o długości 2,400 km"

Załączniki :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 2A, KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2C

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2B


"Odbudowa drogi powiatowej nr 1118W Smardzew - Siekluki na odcinku Smardzew - Pierzchnia od km 0+000 do 2+950 o długości 2,950 km"

Załączniki :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 2A, KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2C

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2B


Informacja o udzieleniu zamówienia na "Odbudowa drogi powiatowej nr 1123W Stawiszyn - Chruściechów na odcinku od km 1+400 do 3+000 o długości 1,600 km"

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania "Odbudowa drogi powiatowej nr 1123W Stawiszyn - Chruściechów na odcinku od km 1+400 do 3+000 o długości 1,600 km"

Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.08.2015r o udzielenie zamówienia nr PZDP.272.4.2015 na "Odbudowa drogi powiatowej nr 1123W Stawiszyn - Chruściechów na odcinku od km 1+400 do 3+000 o długości 1,600 km"

Informacja o udzieleniu zamówienia na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1102W Lekarcice - Nowy Przybyszew na długości 850 m od km 1+827 do km 2+677"


"Odbudowa drogi powiatowej nr 1123W Stawiszyn - Chruściechów na odcinku od km 1+400 do 3+000 o długości 1,600 km"

Załączniki :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 2A, KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2C

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2B


Informacja o wyborze oferty na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1102W Lekarcice - Nowy Przybyszew na długości 850 m od km 1+827 do km 2+677"

Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.07.2015r o udzielenie zamówienia nr PZDP.272.3.2015 na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1102W Lekarcice - Nowy Przybyszew na długości 850 m od km 1+827 do km 2+677"

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1102W Lekarcice - Nowy Przybyszew na długości 850 m od km 1+827 do km 2+677"

Załączniki :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 2A

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ZAŁĄCZNIK 2B

KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2C


Informacja o udzieleniu zamówienia na "Odbudowa drogi powiatowej nr 1110W Kostrzyn - Jabłonna na odcinku 700m"

Informacja o udzieleniu zamówienia na "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów"

Zapytanie ofertowe na odwodnienie dróg powiatowych na terenie Gminy Stara Błotnica

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania "Odbudowa drogi powiatowej nr 1110W Kostrzyn - Jabłonna na odcinku 700m"

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów"

Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.04.2015r o udzielenie zamówienia nr PZDP.272.2.2015 na "Odbudowa drogi powiatowej nr 1110W Kostrzyn - Jabłonna na odcinku 700m"

Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.04.2015r o udzielenie zamówienia nr PZDP.272.1.2015 na "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów"

1."Odbudowa drogi powiatowej nr 1110W Kostrzyn - Jabłonna na odcinku 700 m"

Załączniki :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2C, PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 2A

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK 2B

UWAGA ! W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BYŁA BŁĘDNA INFORMACJA
W FORMULARZU OFERTOWYM BYŁA DATA 28 SIERPNIA 2015, POWINNA BYĆ 31 LIPIEC 2015

2."Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów"

Załączniki :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2C, PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 2A

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK 2B

W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ BYŁA BŁĘDNA INFORMACJA DOTYCZĄCA KATEGORII OBCIĄŻENIA DROGI, BYŁO DLA DROGI KR3 POWINNO BYĆ KR1 KR2

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z drogi na terenie Powiatu Biaobrzeskiego

Informacja o wyborze oferty na przebudowę chodnika w miejscowości Promna

Kosztorys ofertowy na przebudowę chodnika w miejscowości Promna

Przedmiar robót na przebudowę chodnika w miejscowości Promna

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy oraz umowa na przebudowę chodnika w miejscowości Promna

Zapytanie ofertowe na przebudowę chodnika w miejscowości Promna

Informacja o udzieleniu zamówienia na remont drogi powiatowej nr 1101W Osuchów - Lisów, o długości 850 mb, od km 2+675 do km 3+525

Informacja o wyborze oferty na remont drogi powiatowej nr 1101W Osuchów - Lisów, o długości 850 mb, od km 2+675 do km 3+525

Ogłoszenie o zamówieniu na remont drogi powiatowej nr 1101W Osuchów - Lisów, o długości 850 mb, od km 2+675 do km 3+525

SIWZ na "Remont drogi powiatowej nr 1101W Osuchów - Lisów, o długości 850 mb, od km 2+675 do km 3+525"

Załączniki

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót

STT

Informacja o wyborze oferty na relizację zadania pn. "Przzebudowa drogi powiatowej nr 1639W Rykały - Górki - Izabelin od km 0+650 do km 1+300 długości 650m"

Zapytanie ofertowe dotyczące ułożenia dywanika asfaltowego o długości 450m na drodze powiatowej nr 1131W Boże - Augustów (według załączonego kosztorysu ofertowego) oraz ułożenia dywanika asfaltowego o długości 100m na drodze powiatowej nr 1116W w miejscowości Jasionna (według załączonego kosztorysu ofertowego)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy wraz z umową na ułożenie dywanika asfaltowego o długości 450m na drodze powiatowej nr 1131W Boże - Augustów

2. Formularz ofertowy wraz z umową na ułożenie dywanika asfaltowego o długości 100m na drodze powiatowej nr 1116W w miejscowości Jasionna

3. Kosztorys ofertowy na ułożenie dywanika asfaltowego o długości 450m na drodze powiatowej nr 1131W Boże - Augustów

4. Kosztorys ofertowy na ułożenie dywanika asfaltowego o długości 100m na drodze powiatowej nr 1116W w miejscowości Jasionna

5. Przedmiar robót na ułożenie dywanika asfaltowego o długości 450m na drodze powiatowej nr 1131W Boże - Augustów

6. Przedmiar robót na ułożenie dywanika asfaltowego o długości 100m na drodze powiatowej nr 1116W w miejscowości Jasionna.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1114W Bukówno do drogi 1115W w miejscowości Bukówno oraz 1112W Wojciechów - Młodynie Dolne w miejscowości Żydy"

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1639W Rykały - Górki - Izabelin od km 0+650 do km 1+300 długości 650 m"

Załączniki:

1. SIWZ

2. STT

3. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót

Informacja o wyborze oferty "Przebudowa dróg powiatowych nr 1114W Bukówno do drogi 1115W w miejscowości Bukówno oraz 1112W Wojciechów - Młodynie Dolne w miejscowości Żydy"

Zapytanie ofertowe na przebudowę chodnika w miejscwości Przybyszew na odcinku 452 m.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy oraz umowa

Kosztorys ofertowy i przedmiar robót

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach unieważnia przetarg na przebudowę chodnika w miejscowości Przybyszew na odcinku 452m.

1.Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa chodnika w miejscowości Przybyszew na odcinku 452m"

Załczniki :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KOSZTORYS OFERTOWY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2. Zapytanie ofertowe dot. odbudowy przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1128W od m. Stromiec, Podlesie Duże, Dobieszyn w km 0+ 850, 2 + 080 oraz 2+ 110.

Formularz ofertowy i umowa

Kosztorys ofertowy

3. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 1114W Bukówno do drogi 1115W w miejscowoœci Bukówno oraz 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne w miejscowoœci Żydy”

Załczniki :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KOSZTORYS OFERTOWY Żydy

KOSZTORYS OFERTOWY Bukówno

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


WYNIKI PRZETARGÓW


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę drogi powiatowej Białobrzegi - Sucha - Branica od ul. Kościelnej do ul. Rzemieślniczej


Ogloszenie o udzieleniu zamowienia na Przebudowe drogi powiatowej nr 1120W Mlodynie Gorne - Kadlub - Stara Blotnica wraz z infrastruktura towarzyszaca.


Wniosek Zamawiajacego w sprawie przedlużenia terminu zwišzania ofertš pn. "Przebudowa drogi powiatowej Bialobrzegi - Sucha - Branica w miejscowosci Bialobrzegi od ul. Koscielnej do Rzemieslniczej"


   1. Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Bialobrzegach oglasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120W Mlodynie Gorne-Kadlub-Stara Blotnica wraz z infrastruktura towarzyszaca."


   Informacje o wyborze oferty "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120W Mlodynie Gorne-Kadlub-Stara Blotnica wraz z infrastruktura towarzyszaca."


   2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Przebudowa drogi powiatowej Białobrzegi-Sucha-Branica w miejscowoœci Białobrzegi od ul. Koscielnej do ul. Rzemieslniczej"

   SIWZ "Przebudowa drogi powiatowej Białobrzegi-Sucha-Branica w miejscowoœci Białobrzegi od ul. Koscielnej do ul. Rzemieslniczej"

   STT "Przebudowa drogi powiatowej Białobrzegi-Sucha-Branica w miejscowoœci Białobrzegi od ul. Koscielnej do ul. Rzemieslniczej"


   3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Przebudowa chodnika w miejscowoœci Przybyszew na odcinku 452m"


   SIWZ "Przebudowa chodnika w miejscowoœci Przybyszew na odcinku 452m"

   STT "Przebudowa chodnika w miejscowoœci Przybyszew na odcinku 452m"

3. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA "Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach od 13.02.2014 do 12.02.2015r."

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA Dostawa paliw płynnych dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach od 12.02.2013 do 12.02.2014r."

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Do góry


Copyright 2000 "SoftArt" Artur Błażejewski
All rights reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone