W związku z centralizacją rozliczeń z tytułów podatków od towarów i usług “VAT” w samorządowych jednostkach budżetowych Powiatu Białobrzeskiego faktury prosimy wystawiać na poniższe dane:
Nabywca:
Powiat Białobrzeski
Ul. Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP: 798 14 64 078

Odbiorca:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
Ul. Kościelna 109
26-800 Białobrzegi

Wpłaty za umieszczenie urządzenia, zajęcie pasa drogowego, odbiór pojazdu z parkingu, zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych należy dokonać na konto:
Bank Zachodni WBK
Ul. Krakowska 68
26-800 Białobrzegi
Nr konta: 44 1500 1647 1216 4005 2175 0000