Ogólne Warunki Postępowania

Załacznik nr 1 – Druk oferty

Załącznik nr 2 – Oświadzcenie RODO

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotów sprzedazy

Załącznik nr 5 – Wzór umowy sprzedazy

zal-4-przedmiot-sprzedazy-nr-3

zal-4-przedmiot-sprzedazy-nr-2

zal-4-przedmiot-sprzedazy-nr-7-1

zal-4-przedmiot-sprzedazy-nr-8-3

zal-4-przedmiot-sprzedazy-nr-7-2

zal-4-przedmiot-sprzedazy-nr-7-3

zal-4-przedmiot-sprzedazy-nr-8-1

zal-4-przedmiot-sprzedazy-nr-8-2

zal-4-przedmiot-sprzedazy-nr-6

zal-4-przedmiot-sprzedazy-nr-5

zal-4-przedmiot-sprzedazy-nr-4

zal-4-przedmiot-sprzedazy-nr-1

 

ZESTAWIENIE OFERT

Rozstrzygnięcie zapytania