Zmiana godzin pracy!

UWAGA!

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach informuje, iż w związku z zaistniałą sytuacją wywołaną przez koronawirus SARS-COV-2, będzie nieczynny dla interesantów od dnia 16 marca 2020 do odwołania .Załatwianie spraw urzędowych może odbyć się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej  pzdpbialobrzegi@post.pl lub pod numerem telefonu 48 613-23-38.

O nas

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Białobrzeskiego, nie posiadającej osobowości prawnej finansowanej w formie jednostki budżetowej. PZDP działa w granicach Powiatu Białobrzeskiego obejmującego swoim zasięgiem Gminy: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce. Podstawowym przedmiotem działania jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej nr 1138W w Wyśmierzycach przy ul. Batorego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wyśmierzyce ul. Batorego Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Zał. 1c – Przedmiar i Kosztorys Ofertowy Załącznik ...
Czytaj Dalej

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie ...
Czytaj Dalej

Wysokości stawek za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu PZDP.

UCHWAŁA NR XLI/215/2018 RADY POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2018 r. stawek ...
Czytaj Dalej

Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe na „ Dostawa paliw, płynów i olejów do maszyn i samochodów służbowych ”

Informacja z rozstrzygnięcia Ogłoszenie o zamówieniu SWZ wraz z załącznikami ...
Czytaj Dalej

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1105W STANISŁAWÓW – PNIE W MIEJSCOWOŚCI STANISŁAWÓW NA ODCINKU OD KM 0+157 DO KM 2+184”

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załącznik nr 1a Projekt Techniczny Załącznik nr 1b Specyfikacje Techniczne Załącznik nr 1c Przedmiar i Kosztorys ...
Czytaj Dalej

Zapytanie Ofertowe na zadanie pn.„ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej – ul. Tartaczna w Suchej ”

Ogłoszenie o zamówieniu UZP Projekt Budowlany Przedmiar Robót Specyfikacje techniczne SWZ wraz z załącznikami, wersja edytowalna SWZ wraz z załącznikami ...
Czytaj Dalej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1120W MŁODYNIE GÓRNE – KADŁUB – STARA BŁOTNICA”

Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nowa Załącznik nr 1 nowy do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia dla zadania Załącznik nr ...
Czytaj Dalej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1107W WYŚMIERZYCE – PAPROTNO – OLSZOWA NA ODCINKU WYŚMIERZYCE – PAPROTNO”

Ogłoszenie o zamówieniu po zmianie Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia dla ...
Czytaj Dalej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1121W BIAŁOBRZEGI – SUCHA – BRANICA”

Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia dla zadania (2) Załącznik nr 1a ...
Czytaj Dalej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1104W FALĘCICE – NOWE MIASTO NAD PILICĄ”

Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia dla zadania (2) Załącznik nr 1a ...
Czytaj Dalej

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1120W Młodynie – Kadłub – Błotnica

Ogłoszenie o zamówieniu SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia dla zadania Załącznik nr 1a – ...
Czytaj Dalej

„Zakup samochodu wywrotki” – II postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenie-wykluczenie Załącznik nr 3 oświadczenie-warunki-wykonawca Załącznik nr 4 ...
Czytaj Dalej

Zakup samochodu wywrotki

SWZ Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenie-wykluczenie Załącznik nr 3 oświadczenie-warunki-wykonawca Załącznik nr 4 oświadczenie-warunki-podmiot udostępniający zasoby ...
Czytaj Dalej

Zakup posypywarki do piasku i soli

Ogłoszenie o zamówieniu uzp. SWZ Zakup posypywarki do piasku i soli, załączniki w treści rozstrzygnięcie z zapytania ofertowego na zakup ...
Czytaj Dalej

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1635W Tomczyce – Grzmiąca w miejscowości Ulaski Stamirowskie na odcinku od km 2+060 do km 2+422 o długości 0,362 km”

kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na przebudowę drogi powiatowej Tomczyce-Grzmiaca w msc. Kosztorys ofertowy SWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE PROJEKT TECHNICZNY Załącznik ...
Czytaj Dalej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1138W w Wyśmierzycach przy ul. Batorego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wyśmierzyce ul. Batorego Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Zał. 1c – Przedmiar i Kosztorys Ofertowy Załącznik ...
Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe na zakup koparki II

SWZ Zakup koparki, załączniki w treści UZP-Ogłoszenie ...
Czytaj Dalej

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Stara Błotnica na odcinku Chruściechów – Pierzchnia o długości 2830m oraz gminy Radzanów na odcinku Bukówno – Młodynie Dolne o długości 1700m” – Część 2.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Kosztorys Ofertowy Specyfikacje techniczne Przedmiar Projekt Techniczny Stała Organizacja Ruchu załączniki Odpowiedź ...
Czytaj Dalej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej nr 1101W Osuchów – Lisów od km 4+300 do km 6+250 w miejscowości Lisów

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Ogłoszenie o zamówieniu Projekt Techniczny Przedmiar Robót i Kosztorys ofertowy Specyfikacje Techniczne Stała Organizacja Ruchu SWZ ...
Czytaj Dalej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W Stromiec – Siekluki od km 0+000 do km 4+090

załącznik nr 1 Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Załącznik nr 3a oświadczenie-wykluczenie Załącznik nr 3b oświadczenie-warunki-wykonawca ...
Czytaj Dalej

zapytania ofertowego na realizację zadania: „ Zakup koparki ”

SWZ Zakup koparki, załączniki w treści Ogłoszenie UZP unieważnienie zapytania ofertowego na zakup koparki ZESTAWIENIE OFERT rozstrzygnięcie zapytania ...
Czytaj Dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

Informacja z rozstrzygnięcia zapytanie ofertowe holowanie 2020 wykaz posiadanych poj. holowanie ...
Czytaj Dalej

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1714W GŁOWACZÓW – LIPSKIE BUDY OD KM 6+000 DO KM 6+400 W MIEJSCOWOŚCI DOBIESZYN

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1714W GŁOWACZÓW – LIPSKIE BUDY OD KM 6+000 DO KM 6+400 W MIEJSCOWOŚCI DOBIESZYN ...
Czytaj Dalej

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1116W BIAŁOBRZEGI – RADZANÓW NA DŁUGOŚCI 400M W MIEJSCOWOŚCI JASIONNA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA JASIONNA ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Protokół z otwarcia ofert przebudowa drogi powiatowej Białobrzegi- Radzanów na ...
Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu używanego samochodu ciężarowego z HDS i wywrotem

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu używanego samochodu ciężarowego z HDS i wywrotem ...
Czytaj Dalej

Zakupu (wraz z transportem) piachu na sezon zimowy 2019/2020 do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach

Zakupu (wraz z transportem) piachu na sezon zimowy 2019/2020 do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach Zapytanie ofertowe ...
Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe “Zakup soli drogowej na okres zimowy 201912020 z transportem do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach

Zapytanie ofertowe “Zakup soli drogowej na okres zimowy 201912020 z transportem do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach Zapytanie ofertowe ...
Czytaj Dalej

“Przebudowa drogi powiatowej nr 1111W Podlesie – Radzanów od km 6+659 do 7+059 na odcinku 400 m”

Podlesie – Wybór oferty SIWZ Podlesie-Radzanów UWAGA!: zmiana w pkt.6 Informacja z otwarcia ofert SIWZ Podlesie-Radzanów UWAGA!: zmiana w pkt.6 ...
Czytaj Dalej

Odbudowa drogi powiatowej 1106W Jasieniec-Promna na odcinku od km 10+164 do km10+734 o długości 0,570 km

Ogłoszenie o zamówieniu Jasieniec-Promna SIWZ Jasieniec2019 Przedmiar robót , kosztorys ofertowy na odbudowę drogi Jasieniec – Promna 1106W Wzór umowy ...
Czytaj Dalej

Odbudowa dróg powiatowych nr 3510W Kaszów – Bród na odcinku od km 0+763 do km 3+155 o długości 2,392 km i nr 1134W Nowy Kadłubek – Gózd Stary na odcinku od km 0+000 do km 1+160 o długości 1,160 km

Informacja z otwarcia ofert Kaszów- Bród, Nowy Kadłubek- Gózd Stary Wzór umowy droga Kaszów 2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZADANE ...
Czytaj Dalej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

PIan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok ...
Czytaj Dalej

Przetarg Odbudowa drogi powiatowej nr 1103W Falęcice – Piekarty

Informacja z otwarcia ofert Falęcice-Piekarty Wzór umowy droga Falęcice 2019 Ogłoszenie o zamówieniu odbudowa drogi Falęcice Przedmiar robót SIWZ Falęcice ...
Czytaj Dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MALOWANIE PASÓW W 2019 R.

zapyt_ofert malowanie pasów 2019 r ...
Czytaj Dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ EMULSJI W 2019 R

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ EMULSJI W 2019 R.zapyt_ofert. emulsja 2019 ...
Czytaj Dalej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1133W Stara Błotnica – Jedlanka na odcinku od km 0+052 do km 3+230

Informacja na wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1133W Stara Błotnica – Jedlanka na odcinku od km ...
Czytaj Dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na 2018 rok ...
Czytaj Dalej

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1118W Smardzew – Siekluki

Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie przetargu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załączniki Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi z 24.02.2017r. Ogłoszenie ...
Czytaj Dalej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1119W Radzanów – Kadłubska Wola na odcinku 900 mb od km 0+500 do 1+400

Informacja o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Ogłoszenie przetargu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacje techniczne Kosztorys ofertowy Informacja ...
Czytaj Dalej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1126W Białobrzegi-Mikówka-Brzeska-Wola od km 0+008 do km 6+380

Informacja o wyborze oferty Informacja o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert ...
Czytaj Dalej

Odbudowa drogi powiatowej nr 1101W Osuchów- Lisów na odcinku od km 1+520 do km 3+720km o długości 2,200 km

Ogłoszenie przetargu Informacja o wyborze oferty na realizację zadania Załączniki Informacja z otwarcia ofert Informacja o udzieleniu zamówienia na remont ...
Czytaj Dalej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1102W Lekarcice – Nowy Przybyszew od km 2+600 do km 3+380 na odcinku 780 m

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania Informacja z otwarcia ofert PZDP. 272.3.2018 Ogłoszenie przetargu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załączniki ...
Czytaj Dalej

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1127W w miejscowości Stromiec przy ul. Radomskiej

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.07.2018 r. o udzielenie zamówienia Nr PZDP ...
Czytaj Dalej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1109W Jabłonna – Ulów od km 1+482 do km 2+102 na odcinku 620 m

Informacja o udzieleniu zamówienia: Informacja o wyborze oferty na realizację zadania: Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.07.2018 r. o ...
Czytaj Dalej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec – Wyborów od km 0+000 do km 1+764 i od 8+071 do 12+071 o długości 5,764 km

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.08.2018 r. o udzielenie zamówienia Nr PZDP ...
Czytaj Dalej