O nas

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Białobrzeskiego, nie posiadającej osobowości prawnej finansowanej w formie jednostki budżetowej. PZDP działa w granicach Powiatu Białobrzeskiego obejmującego swoim zasięgiem Gminy: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce. Podstawowym przedmiotem działania jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

Aktualności

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie ...
Czytaj Dalej

Wysokości stawek za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu PZDP.

UCHWAŁA NR XLI/215/2018 RADY POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2018 r. stawek ...
Czytaj Dalej

Godziny i dni odbioru pojazdów usuniętych z dróg

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach informuje, że pojazdy usunięte z dróg znajdujące się na naszym parkingu można odbierać od ...
Czytaj Dalej

Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE

PZDP przyczepa ...
Czytaj Dalej

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie ...
Czytaj Dalej

Wysokości stawek za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu PZDP.

UCHWAŁA NR XLI/215/2018 RADY POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2018 r. stawek ...
Czytaj Dalej

Godziny i dni odbioru pojazdów usuniętych z dróg

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach informuje, że pojazdy usunięte z dróg znajdujące się na naszym parkingu można odbierać od ...
Czytaj Dalej

Terminy wycinki drzew z pasa drogowego.

Powiatowy Zarząd, Dróg Publicznych w Białobrzegach informuje, że okres przewidziany na wycinkę drzew przewidziany jest od 16 października do 28 ...
Czytaj Dalej

Stawki opłat za zajęcie dróg powiatowych

UCHWAŁA NR XLII/249/2014 RADY POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie ...
Czytaj Dalej