All posts by admin

31sierpień/18

Nr PZDP. 272.9.2018 Odbudowa ulic będących drogami powiatowymi w miejscowości Wyśmierzyce według wykazu: Odbudowa drogi powiatowej nr 1139W ulicy Plac Wolności w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+375 km o długości 0,375 km, Odbudowa drogi powiatowej nr 1138W ulicy Stefana Batorego w Wyśmierzycach (ul. S. Batorego od ul. 16-go Stycznia do ul. 1000-lecia ) na odcinku od km 0+000 do km 0+340 km o długości 0,340 km, Odbudowa drogi powiatowej nr 1140W ulicy 16-go Stycznia w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+180 km o długości 0,180 km, Odbudowa drogi powiatowej ulicy Wojska Polskiego nr działki 12.353 w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+350 km o długości 0,350 km.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.08.2018 r. o udzielenie zamówienia Nr PZDP. 272.9.2018 Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu Ogłoszenie przetarguCzytaj dalej

27sierpień/18

Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów według wykazu: – Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km 0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km. – Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin – Grotki na odcinku od km 2+200 do km 5+700 o długości 3,500 km. – Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów na odcinku od km 5+750 do 6+020 o długości 0,270 km

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.08.2018 r. o udzielenie zamówienia Nr PZDP. 272.8.2018 Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIANIA Załącznik nrCzytaj dalej