21czerwiec/21

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1635W Tomczyce – Grzmiąca w miejscowości Ulaski Stamirowskie na odcinku od km 2+060 do km 2+422 o długości 0,362 km”

kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na przebudowę drogi powiatowej Tomczyce-Grzmiaca w msc. Kosztorys ofertowy SWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE PROJEKT TECHNICZNY Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Załącznik nr 3a oświadczenie-wykluczenie Załącznik nr 3b oświadczenie-warunki-wykonawcaCzytaj dalej